วัฒนธรรม อ.แม่จัน

วัฒนธรรม อ.แม่จัน

ประเพณียี่เป็ง

ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จันได้มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองแม่จันโดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วยนายบรรเจิด ภูสมศรี รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานโดยมีแขกผู้มีเกียรติพร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. จำนวน 11 แห่ง ได้จัดขบวนกระทงพร้อมทั้งนางนพมาศมาประกวดประชันอย่างสวยงาม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดแข่งขันงานหัตถกรรมฝีมือการแสดงจารีตประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดแห่กระทงการประกวดกระทงประดิษฐ์การประกวดโคมแขวนการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดนางนพมาศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกินของใช้ที่ระลึกรวมทั้งมีการจำหน่ายกระทงประดิษฐ์ด้วยวัสดุทางธรรมชาติมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมชมงานในครั้งนี้ยังคึกคักกว่า 10,000 คน

อำเภอแม่จัน จัดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี ๒๕๕๙
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์จัดพิธีสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๙ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและกลุ่มมวลชนชาติพันธุ์ ทั้ง 9 ชาติพันธุ์ จัดให้มีพิธีสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบโดยพิธีจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายเชื่อชาติและเผ่าพันธุ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวถ่ายทอดถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงคงอยู่รักษาศิลปและวัฒนธรรมที่ดีงาม
นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน การจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์สืบเนื่องจากการที่ประชากรในอำเภอแม่จันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์อันเป็นลักษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้เมืองแม่จันเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมเป็นเมืองที่ผู้คนทั้งจากดินแดนต่างๆ และชาวพื้นเมืองอีกหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทย เมียนมาร์และจีนตอนใต้อพยพเข้ามาตั้งรกรากอำเภอแม่จันจึงประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติแต่ละชาติพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา วรรณกรรม ประเพณี และความเชื่อที่สั่งสมจากประสบการณ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีเฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ ซึ่งในวันขึ้นปีใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์จัดเป็นงานประเพณีที่ถือว่ามีความสำคัญที่สุดเนื่องจากจะมีพิธีกรรมต้อนรับใหม่การขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโสมีการจัดการแข่งขันกีฬา ปะเพณี และการละเล่นต่างๆ อำเภอแม่จันได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายจึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพี่น้องชาวลาหู่ บ้านสันติสุข ตำบลป่าตึง พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น